Avlägsnande av väggstickers

Väggstickers är starkt självhäftande för att garantera din katts säkerhet. När stickers tas bort kan de orsaka skador, särskilt på känsliga ytor som målade väggar och papperstapeter. Var särskilt uppmärksam vid borttagning.

  1. Ta bort möbeln från väggen genom att vrida den mjukt från sidan. Eventuella stickers på möbeln ska sitta kvar på möbeln. Dra inte loss möbeln från väggen!
  2. Värm först stickern på väggen i det hörn där du ska börja ta bort stickern. När stickern känns varm, lyft försiktigt stickern i kanten.
  3. Tålamod är makt! Arbeta långsamt utan att riva, dra eller rycka i stickern. Undvik att dra av stickern i 90 graders vinkel. Värm alltid upp den del av stickern som du ska ta bort, så att värmeeffekten blir jämn och stickern lossnar lättare.

Titta på instruktionsvideon innan du tar bort klistermärkena.

Obs: hur lätt det är att ta bort klistermärkena beror alltid på väggytans kvalitet. Om färgen är dåligt vidhäftad till basen kan färgen lossna. I det här fallet måste du lappa färgen.