Produktserie: Balk elementserie

Den fantastiska Balk-serien erbjuder dig och din katt fler hörn- och taklösningar

Den fyrkantiga Balk-serien är mycket mer än en fantastisk kattmöbel. Balk-elementens styrka är särskilt tydlig när det finns lite utrymme för kattmöbler. Balk-serien har inspirerats av den balk som gav upphov till broelementet Balk. De mindre elementen BalkMiniCr och Sw, som designats för att passa serien, utnyttjar utmärkt ett hörn som ofta är oanvänt men har ledigt utrymme. Med BalkMiniSw kan hörnet förskjutas genom att variera riktningen och längden på elementen. Med de kompatibla BalkMiniCr-elementen kan kompositionen förlängas utåt från hörnet. BalkMini-elementen är perfekt kompatibla i design med de större Balk-broelementen.

Balk-kappaleet